Vulcan Odense

Smedekoret

Resume` fra generalforsamlingen 2020

Resume`fra årets generalforsamling den 11 feb. 2020.

Valg af dirigent:

Johnny Voss blev valgt enstemmigt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht Vulcans love.
Der var mødt 13 sangere op til generalforsamlingen.

Formandens beretning:

Formandens beretning var heller ikke i år opmuntrende. Koret er stadig i krise, vi mangler i den grad  nye medlemmer, vi har dog fået 2 nye-så velkommen til Flemmimg og Bent. Vi vil fortsat  tage kontakt til andre kor med henblik på en fusion -ligesom vi vil tale med seniorkoret, som dog ikke lige nu virker positive idet de mener at vulcan bare kan nedlægges, og så kan de af sangerne fra vulcan der har lyst bare melde sig ind i seniorkoret. Nu er det jo sådan at Vulkan er et af Odenses ældste 4 stemmige herrekor, det nedlægger man bare ikke lige sådan. Vulcan mener der i den grad er brug for dette hæderkronede kor også i fremtiden. Vi kommer også alt for lidt ud og synge, derfor må alle medlemmer forsøge at skaffe et arrangement på plejehjem-kirker-beboerforeninger-julemarkeder oa interessante steder. Vi mister også vores sponsor gennem 4 år Søren Jansen Holding der ikke længere ønsker at drive sin virksomhed videre. Søren skal have så mange tak for støtten som var med til at fastholde korets nuværende status. Seniorkoret har fået til opgave at afholde det næste landssangerstævne i Odense i 2023, som vi-hvis muligt deltager i. Der er flere arrangementer i vente, dem der er sikre kan ses på menuen "Koncerter" de øvrige arrangementer vil fremgå på samme side når de kendes. Generalforsamlingen besluttede at gøre en aktiv indsats indtil næste generalforsamling i 2021 for at få flere medlemmer-flere arrangementer og ikke mindst en eller flere nye sponsorer. Orla vil dog gå til Dansk Metal for at se om de vil dække tabet efter Sørens sponsorat. Formandens beretnig blev enstemmigt vedtaget og generalforsamlingen sluttede i god god ro og orden hvor øl/vand kassen var vært ved et lille traktement. Mødet sluttede ca kl 21:00.

Regnskab:

Vulcans regnskab ser fornuftigt ud med den sponsorstøtte og medlemskontingent koret får ind nu samt tilskuddet fra Dansk Metal.

Indkomne forslag: Ingen.

Valg:

Generalforsamlingen har sammensat den nye bestyrelse således:

Formand og midlertidig kasserer. Orla Drejer. Genvalgt. (Kassererposten bliver ledig til generalforsamlingen i 2021, så tænk over om én af sangerne ville tage denne post, så formanden kan koncenterre sig om formandsposten).

B-medlem: Allan Lykke. Genvalgt.

2 B-supleanter: Arne M. Andersen/Erik H. Madsen  Begge Genvalgt.

Intern revisor: Erik Hellerup Madsen Genvalgt.

Intern revisorsupleant: Allan Lykke Genvalgt.

Fanebærer: Ole Knudsen Genvalgt.

Fanebæremedhjælper: Johnny Voss Genvalgt.

Eventuelt. Ingen havde yderligere kommentarer og generalforsamlingen sluttede i god ro og orden som altid.

f/vulcan

Allan Lykke

 

 

 

 

 

Nyheder

Ny hjemmeside

9-02-2017. 

Besøgende:

01-08-2020 - 293.724

 

Siden opdateres løbende.

 

VULCAN SØGER SANGERE

Vi øver Tirsdag fra kl. 19:00 til 21:00 i Smedenes hus,

Østerbæksvej 92, 5230 Odense M. 

Kig ind og bliv en del af fællesskabet.

Se menupunktet. OPRÅB...

 

 Det er en god idé at kigge de enkelte menuer igennem med jævne mellemrum, da der til stadighed vil blive lagt nyt ind under de forskellige "menupunkter" , især er det en god idé at checke "Koncerter" og "For medlemmer" men også prøve at se under vores sponsorer i venstre kolonne, vores sponsorer støtter os, så vi anbefaler vores mange følgere at støtte dem...

 Allan Lykke


Ulf Starup

Dirigent og Korleder for Vulcan koret.

Pianist, dirigent, basunist, komponist. Uddannet på Løgumkloster Kirkemusikskole i orgel og modtaget privat klaverundervisning hos Gitte Greve, Povl Lumby og Erik Starup. Har undervist på bl.a. FORA 1748 og Paarup Aftenskole i 22 år. Underviser pt på Paarup Aftenskole i klaver samt dirigent i 3 kor. Udøvende musiker. Pianist bl.a. Bogense Sommercabaret, HCA-cabareten, og Krogager-cabareterne. Akkompagneret bl.a. Kim Hammelsvang Henriksen, Randi Winther og Thomas Eje. Ligeledes fast pianist på Odensekoret. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”.Komponerer lydkulisser til meditation og egen musik.